THE MIXED-USE TOWERS

Төслийн нэр: “The mixed-use towers”
Он: 2019
Хэмжээ: 105566,87 м2
Архитектор: Э.Доржготов
Байрлал: Монгол улс, Улаанбаатар
Үе шат: Эскиз, Ажлын зураг

OРОН ЗАЙ БА ЭЗЭЛХҮҮН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Уг комплексийн барилга 2 цамхаг, 7 давхар үйлчилгээний барилга болон өндөг хэлбэртэй концертын заалнаас бүрдэнэ. Орон сууц, тус бүр 25, 30 давхар бөгөөд доогуураа үйлчилгээний хэсгээр бүхэлдээ холбогдоно. Барилгуудын хэлбэр нь байгалийн гэрэлтүүлэг болон 2 барилгын дунд ашиглалттай ногоон дээврийг бий болгосон. Үйлчилгээний барилгын хэсгийн хэлбэрийг террасласан нь голын гадаргуутай орон зайн хувьд уусаж байхаар хийгдсэн. Уг барилгын хэлбэр нь Улаанбаатар хотод өндөр барилгын төрхийг шинэчлэхээс гадна, шинэ зурвасыг бий болгоно.